โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุนทร สุนสิน

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์086-218-6574

อีเมล์sunthorn@thasomschool.ac.th

^