โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางดุจดาว ขนุนทอง

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม

รายละเอียดชำนาญการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^