โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสุนทร สุนสิน

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม

 • thumbnail

  นางดุจดาว ขนุนทอง

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม

 • thumbnail

  นางสาวศิวะรักษ์ ศรีละ

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม

 • thumbnail

  นายธีระวัฒน์ สาขะสิงห์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม

^