โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ฝ่ายบุคคล

 •  

  รองอำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 •  

  หัวหน้าฝ่ายบุคคล

 • thumbnail

  นางพิสมัย  ตะแก้ว

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

^