โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานบริหารงานทั่วไป

docx
รายชื่อบุคคลากรโรงเรียนบ้านท่าโสม.docx
รายชื่อบุคคลากรโรงเรียนบ้านท่าโสม
jpg
ตราสัญญาลักษณ์โรงเรียนแบบที่ 1.jpg
ตราสัญญาลักษณ์โรงเรียน
1
^