โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Download

pdf
ภาพวาดดินสอ.pdf
ภาพวาดเด็กหญิงพิชญานันท์ แสงแก้ว
zip
Self Study Report (SSR) ปฐมวัย.zip
รายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา Self Study Report (SSR) ปฐมวัย
zip
Self Study Report (SSR) ผู้บริหาร.zip
รายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา Self Study Report (SSR) ผู้บริหาร
zip
Self Study Report (SSR) พื้นฐาน.zip
รายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา Self Study Report (SSR) พื้นฐาน
zip
รวมเอกสารธุรการชั้นเรียน.zip
รวมเอกสารธุรการชั้นเรียน
rar
ID PLAN ผู้บริหาร.rar
ID PLAN ผู้บริหาร
rar
ID PLAN ครู.rar
ID PLAN ครู
zip
สูตรคำนวณ Excel สำหรับทุกงาน.zip
สูตรคำนวณ Excel สำหรับทุกงาน สร้างสูตรไว้เรียบร้อยครับมีทุกสายอาชีพ
zip
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559.zip
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559
1
^