ข้อมูลนักเรียน

               ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโสม ปีการศึกษา 2559
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
70
70
140
5
อบ.2
84
81
165
5
รวม อบ.
154
151
305
10
ป.1
80
79
159
5
ป.2
86
73
159
5
ป.3
85
84
169
6
ป.4
76
91
167
6
ป.5
73
83
156
6
ป.6
80
79
159
6
รวมประถม
480
489
969
34
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
634
640
1,274
44
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
^