โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานวิชาการ

rar
เอกสารคุมเลขแบบรับรองผลการเรียน ปพ.7.rar
เอกสารคุมแบบรับรองผลการเรียน ปพ.7
doc
แบบคัดกรองเด็ก.doc
แบบคัดกรองเด็ก
docx
แบบแสดงผลการเรียน ภาษาอังกฤษ.docx
แบบแสดงผลการเรียน ภาษาอังกฤษ
rar
แบบรายงานคะแนน ปลายปี.rar
แบบรายงานคะแนน ปลายปี
1
^